PokerStars, PokerStars Casino, BetStars ir Full Tilt privatumo taisyklės

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Daugiau informacijos apie Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) ir tai, kaip jis gali paveikti jus, rasite mūsų DUK puslapyje.

Duomenų valdytojas. Šių privatumo taisyklių ("Privatumo taisyklių") tikslais "duomenų valdytojas" (t. y. asmuo, atsakingas už jūsų asmens duomenų rinkimą, saugojimą bei naudojimą) yra TSG Interactive Gaming Europe Limited kompanija ("TSG"), su kuria galima susisiekti adresu Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta’ Xbiex, XBX 1011, Malta arba parašius palaikymo komandai. Šiose Privatumo taisyklėse minėdami "PokerStars", "PokerStars Casino", "BetStars", "Full Tilt", "mes" arba "mus", mintyje turime TSG, jos dukterines bendroves, bet kurią TSG kontroliuojančią bendrovę bei bet kurią tokios kontroliuojančios bendrovės dukterinę bendrovę.

Nuorodos į "Sky Bet" arba "Sky Betting and Gaming" reiškia Sky Betting and Gaming Group grupei priklausančias kompanijas, tarp kurių yra Bonne Terre Limited kompanija (kurios prekės ženklai yra "Sky Bet", "Sky Vegas", "Sky Casino", "Sky Bingo" ir "Sky Poker"), Hestview Limited kompanija (kurios prekės ženklai yra "Sky Games", "Sky Sports Super 6", "Sky Sports Fantasy Football", "Fantasy Six a Side", "Sky Bet Italia" ir "Sportinglife"), Cyan Blue International Limited kompanija, Cyan Blue Odds Limited kompanija (prekės ženklas – "Oddschecker") ir Core Gaming Limited kompanija. Visos jos visiškai priklauso The Stars Group Inc. kompanijai.

Terminas "Grupė" apima TSG, Sky Betting and Gaming Group grupę, bet kurią TSG arba Sky Betting and Gaming Group grupę kontroliuojančią bendrovę, bet kurią tokios kontroliuojančios bendrovės dukterinę bendrovę, bet kurią TSG arba Sky Betting and Gaming Group grupės dukterinę bendrovę, taip pat bet kurią bendrovę, susijusią su kompanijų grupe, žinoma kaip The Stars Group. 

Atminkite, kad jūsų duomenimis gali būti dalijamasi Grupėje šiose Privatumo taisyklėse nurodytais tikslais (taip pat su trečiosiomis šalimis, kurios teikia paslaugas Grupei, kad šie tikslai būtų pasiekti), pvz., rinkodaros, tapatybės patvirtinimo, perspėjimų apie įtartiną veiklą kūrimo, kovos su sukčiavimu priemonių kūrimo ir diegimo tikslais, taip pat sąskaitų analizės, kuria siekiama sukurti segmentuotus pasiūlymus arba pritaikytus produktus, naujų produktų arba paslaugų testavimo, kovos su nusikalstama veikla bei automatizuotų mokymosi priemonių kūrimo ir (arba) diegimo siekiant sumažinti azartinių lošimų žalą tikslais. Tačiau joks jūsų teisių įgyvendinimas remiantis šiomis Privatumo taisyklėmis nepaveiks Sky Betting and Gaming Group grupės, kuri savo produktams ir paslaugoms taiko savo privatumo taisykles, prieinamas čia.

Mūsų įsipareigojimas užtikrinti žaidėjų privatumą. Esame savininkai ir operatoriai svetainių, kurias rasite adresais www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.betstars.eu, www.fulltilt.eu, www.pokerstars.com, www.pokerstarscasino.com, www.betstars.com ir www.fulltilt.com ("Svetainės"). Esame įsipareigoję užtikrinti mūsų surinktų asmens duomenų konfidencialumą taikydami "aukščiausio lygio" informacijos apsaugos technologijas bei procedūras pagal Europos Sąjungos duomenų apsaugos standartus bei azartinių lošimų organizavimą kontroliuojančių institucijų reikalavimus.

Šių Privatumo taisyklių tikslas. Šių Privatumo taisyklių tikslas yra padėti jums suprasti, kaip mes renkame, laikome, naudojame ir saugome jūsų asmens duomenis, bei paaiškinti, kokios yra jūsų teisės šių duomenų ir jų naudojimo atžvilgiu.

Mūsų teisiniai įsipareigojimai. Tvarkydami jūsų asmens duomenis laikysimės taikytinų duomenų apsaugos įstatymų, susijusių su atitinkamomis licencijomis, pagal kurias jūs gaunate prieigą ir naudojate mūsų Paslaugą (atsižvelgdami į tai, kad į šiuos įstatymus kartkartėmis gali būti įtraukiami pakeitimai), įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ("BDAR") bei kitus galiojančius ir taikytinus teisės aktus (BDAR ir visi tokie įstatymai kartu toliau vadinami "Taikytina teise"). Jūsų asmens duomenis taip pat galime tvarkyti arba persiųsti kitiems mūsų kompanijų grupės nariams, dukterinėms bendrovėms, agentams bei trečiosioms šalims, teikiančioms mums paslaugas už Meno salos, Maltos ir Europos ekonominės erdvės ribų. Šiuo atveju laikysimės Taikytinos teisės nuostatų, pagal kurias asmens duomenys gali būti perduodami tik į tas jurisdikciją turinčias teritorijas, kurios atitinka įvairius duomenų apsaugos "pakankamumo" reikalavimus, nustatytus Taikytinos teisės aktuose, arba kokiu nors kitu būdu leidžiamas pagal Taikytiną teisę.

Ką reiškia didžiosiomis raidėmis prasidedantys terminai? Jei šiose Privatumo taisyklėse nėra suteiktos konkrečios reikšmės, didžiosiomis raidėmis prasidedantys terminai turės reikšmes, apibrėžtas Galutinio vartotojo licencijos sutartyje. Šiai sutarčiai bus teikiama pirmenybė, jei atsiras prieštaravimų tarp jos ir Privatumo taisyklių nuostatų.

Jūsų sutikimas su Privatumo taisyklėmis

 1. Sutikimas: naudodamiesi Paslauga, jūs ("Vartotojas" arba "jūs") sutinkate su šių Privatumo taisyklių sąlygomis, kurias galime periodiškai pataisyti. Nepaisant to, jums pateikiant savo duomenis, mes atskirai atsiklausime jūsų, ar sutinkate gauti reklaminius pranešimus iš: (a) mūsų; ir (b) trečiosios šalies prekių bei paslaugų teikėjų, su kuriais galime dalytis jūsų duomenimis. 

  Pakeitimai: pasiliekame teisę kartkartėmis pakeisti šias Privatumo taisykles. Pakeitimai įsigalios iškart po to, kai apie juos bus paskelbta Svetainėse. Todėl skatiname kartkartėmis peržvelgti šias Privatumo taisykles ir įsitikinti, kad žinote naujausią jų versiją su visais pakeitimais.

^ Atgal į viršų

Kokia informacija yra renkama ir kokiais tikslais tai daroma

 1. Registracijos duomenys: kad galėtume Svetainėse atidaryti Vartotojo Stars paskyrą ir suteikti savo Paslaugą, paprašysime jūsų pateikti mums tam tikrus asmens duomenis, įskaitant, tačiau neapsiribojant vardu, pavarde, gimimo data, pašto adresu, telefono numeriu, el. pašto adresu ir slaptažodžiu. Jurisdikciją turinčiose teritorijose, kuriose Paslauga naudotis leidžiama nuo 18 metų, taip pat prašysime dokumento, įrodančio, kad jums ne mažiau nei 18 metų. Vardas ir pavardė, kuriuos nurodysite registruodamiesi, turi būti jūsų. Be to, svarbu, kad paskyroje pateikta informacija būtų teisinga, kadangi ji bus naudojama tvirtinant įvairias finansines operacijas ir kitais šiose Privatumo taisyklėse paminėtais tikslais. Turite mus informuoti apie visus mums pateiktų savo asmens duomenų pasikeitimus, ir mes neatsakome už jokią žalą, kurią galite patirti dėl to, kad nepranešėte apie mums pateiktų savo asmens duomenų pasikeitimus. Lošimas mobiliuosiuose įrenginiuose: jei norite naudotis Paslauga Įrenginyje (kaip jis apibrėžtas 16 punkte), turėsite sutikti, kad mes (arba mūsų vardu veikiančios trečiosios šalys) naudosime buvimo vietos nustatymo paslaugas ar kitą informaciją apie veikiančią programinę įrangą, kurią galime gauti iš jūsų įrenginio siekdami nustatyti jūsų geografinę padėtį. Jei neleisite sužinoti jūsų buvimo vietos, negalėsime teikti Paslaugos jūsų Įrenginyje. Nuolatinis duomenų rinkimas: be to, kai naudojatės Paslauga, mes renkame ir išsaugome tam tikrus asmens duomenis, įskaitant informaciją apie jūsų veiklą Svetainėse bei informaciją, laikomą jūsų naudojamame (-uose) Įrenginyje (-iuose), kad galėtume pagerinti jums teikiamų Paslaugų kokybę. Taip pat naudojame "slapukus". Mūsų "slapukų" politika yra paaiškinta toliau. Duomenų saugojimas: jūsų asmens duomenis saugome tiek laiko, kiek būtina šiose Privatumo taisyklėse nurodytais tikslais, įskaitant bet kokį saugojimo laikotarpį, kuris gali būti reikalingas reguliavimo tikslais. Nerenkame daugiau vartotojų asmens duomenų, nei būtina mūsų tikslams įgyvendinti. Be to, mūsų duomenų valdymo taisyklėse yra numatyta, kad mums nebereikalingi asmens duomenys ištrinami. Jei uždarysite (arba mes uždarysime) Stars paskyrą (išskyrus atvejus, kai jūsų paskyrai bus taikomas savęs pašalinimo apribojimas), jūsų asmens duomenis saugosime 6 (šešerius) metus, kad galėtume įvykdyti reguliavimo bei teisinius įsipareigojimus ir apsiginti pretenzijų atvejais. Šiems tikslams nereikalingi asmens duomenys praėjus šiam laikotarpiui bus ištrinti. Atminkite, kad, laikantis mūsų reguliavimo įsipareigojimų, informacija, susijusi su save iš žaidimo pašalinusių žaidėjų paskyromis, nebus ištrinta ir bus saugoma daug ilgiau nei pirmiau nurodyti laikotarpiai. Tikslai: mes, kompanijų Grupės nariai, dukterinės bendrovės bei trečiosios šalys, teikiančios paslaugas mums arba jums mūsų vardu, naudos jūsų asmens duomenis, kad mes galėtume vykdyti savo verslą ir teikti jums Paslaugą. Tai apima šiuos tikslus (tačiau pasiliekame teisę naudoti jūsų asmens duomenis ir kitais tikslais, kurie pagrįstai gali padėti internetinio lošimo paslaugų teikimo verslui):
  • patvirtinti finansines operacijas;
  • analizuoti jūsų kredito ir sukčiavimo riziką bei patikrinti jūsų duomenis naudojantis trečiosiomis šalimis, įskaitant finansines institucijas, tapatybės nustatymo agentūras bei kredito rizikos vertinimo agentūras;
  • atsakingo žaidimo tikslais įvertinti jūsų įsitraukimą į azartinius žaidimus;
  • patikrinti, ar atsakingo žaidimo tikslais esate užsiregistravę kokiuose nors privalomuose savęs pašalinimo iš žaidimo sąrašuose (jei tai daroma);
  • teikti jums Paslaugą;
  • identifikavimo, patvirtinimo bei patikrinimo tikslais;
  • statistinių duomenų analizės bei tyrimų atlikimo tikslais;
  • tyrimų atlikimo bei plėtros tikslais;
  • rinkodaros, rinkos tyrimų, klientų apklausų bei profiliavimo tikslais;
  • duomenų analizės tikslais;
  • laikytis licencijavimo bei reguliavimo reikalavimų;
  • atlikti dokumentų paketų patikrinimą prieš diegiant iš trečiųjų šalių gautus ar jų pateiktus įrankius;
  • kovoti su pavojų saugumui keliančiais veiksniais bei sukčiavimu; ir
  • patvirtinti jūsų geografinę padėtį.

^ Atgal į viršų

Asmens duomenų tvarkymo sąlygos

 1. Sąlygos: jūsų asmens duomenis tvarkysime dėl įvairių priežasčių, kiekviena iš kurių yra aprašyta atitinkamuose duomenų apsaugos įstatymuose.

  Sutikimas

  Jūsų asmens duomenų tvarkymas pirmiausia bus reikalingas, kad galėtume teikti jums Paslaugą. Kartais galime atskirai paprašyti sutikimo tvarkyti jūsų asmens duomenis. Tokiu atveju jūsų asmens duomenys bus tvarkomi pagal šį sutikimą, kurį galėsite bet kada raštu atšaukti. Pavyzdžiui, jūsų sutikimas bus reikalingas norint siųsti jums rinkodaros ir reklaminius pranešimus.

  Atminkite, jog nesidalysime jūsų duomenimis su Grupei nepriklausančiomis kompanijomis, kad jos juos panaudotų savo rinkodaros tikslais. Šis apribojimas netaikomas Sky Betting and Gaming kompanijai, nes mes galime dalytis jūsų duomenimis su ja, o ji gali susisiekti su jumis dėl savo produktų ir paslaugų, priklausančių mūsų bendrai Grupei. Atsisakymas gauti rinkodaros pranešimus apie TSG produktus ir paslaugas neturės įtakos Sky Betting and Gaming kompanijos rinkodaros pranešimų nustatymams.

  Sutarties įvykdymas ir teisinio įsipareigojimo laikymasis

  Taip pat gali prireikti tvarkyti jūsų asmens duomenis, jei tai būtina sutarčiai įvykdyti (pvz., Galutinio vartotojo licencijos sutarčiai, kai kuriate Stars paskyrą), arba kad galėtume laikytis įvairių teisinių ir (arba) reguliavimo įsipareigojimų, įskaitant, bet neapsiribojant mūsų azartinių lošimų licencijų sąlygų ir kovą su pinigų plovimu reglamentuojančių teisės aktų laikymusi.

  Teisėti interesai

  Galiausiai jūsų asmens duomenis galime tvarkyti, jei manome, kad toks tvarkymas atitiks mūsų (ar trečiosios šalies) teisėtus interesus ir nepažeis jūsų interesų, teisių ar laisvių. Duomenų tvarkymo, atitinkančio teisėtus interesus, pavyzdžiais galėtų būti: (i) asmens duomenų atskleidimas mūsų Grupės kompanijoms po restruktūrizavimo arba vidaus administravimo tikslais; (ii) atvejis, kai randame tam tikras įmones, kurios jums naudojantis mūsų Paslauga gali pasiūlyti papildomos naudos arba pateikti mums vertingos informacijos apie jūsų naudojimąsi mūsų Paslauga; (iii) informacijos, susijusios su atsakingo žaidimo problemų turinčiais asmenimis, išsiaiškinimas ir išsaugojimas. Atminkite, kad jei pašalinsite save iš žaidimo bet kurioje iš mūsų Svetainių dėl atsakingo žaidimo priežasčių, tokie apribojimai nebus automatiškai taikomi ar atkartojami Sky Betting and Gaming paskyrose (jei tokių turėsite). Nepaisant to, galime pasidalyti informacija apie jūsų pasišalinimą iš žaidimo Grupėje, kad padėtume identifikuoti asmenis, kuriems gali kilti problemų dėl azartinių lošimų, ir prireikus imtis tinkamų veiksmų; (iv) duomenų tvarkymas tinklo ir informacijos saugumo užtikrinimo tikslais, įskaitant neteisėtos prieigos prie mūsų elektroninių ryšių tinklo prevenciją; (v) sporto lažybų sąžiningumo užtikrinimas kovojant su įtartinais lažybų modeliais, taip pat pranešant bei dalijantis informacija apie tokius įtartinus lažybų modelius; (vi) reguliavimo ir teisės aktų reikalavimų laikymasis; (vii) individualizuotos žaidėjų apdovanojimo schemos kūrimas.

^ Atgal į viršų

Dalijimasis informacija, jos atskleidimas ir gavėjai

 1. Konkretūs atskleidimo atvejai. Jūsų asmens duomenis galime atskleisti:
  • bet kuriam gavėjui, jei to reikalauja įstatymai arba reguliuojanti institucija;
  • bet kuriam reguliuojančiam organui arba leidimus išduodančiam organui ar institucijai;
  • trečiosioms šalims, norint atsiskaityti arba atlikti mokėjimą, susijusį su bet kokiu statymu;
  • trečiosioms šalims, teikiančioms paslaugas mums arba mūsų vardu;
  • trečiosioms šalims rinkodaros tikslais, jei davėte sutikimą arba tam neprieštaraujate, priklausomai nuo situacijos, kaip aprašyta 11 punkte;
  • bet kuriai mokėjimus tvarkančiai arba skolas surenkančiai kompanijai, kuria naudojamės tvarkydami vartotojų arba jiems atliekamus mokėjimus bei surinkdami skolas;
  • bet kuriai trečiajai šaliai, perkančiai mus, mūsų verslą arba bet kurią mūsų ar mūsų verslo dalį;
  • kredito rizikos vertinimo agentūroms;
  • jei mes tvirtai tikime, jog toks veiksmas reikalingas:
   i. siekiant laikytis įstatymų arba mums taikomo teisminio proceso;
   ii. siekiant apsaugoti ir ginti mūsų teises arba nuosavybę;
  • su jūsų sutikimu;
  • nelaimės pasekmių likvidavimo tikslais; arba
  • 5 punkte aprašytais atvejais.
 1. Bendri atskleidimo atvejai: be pirmiau išvardytų konkrečių atskleidimo pavyzdžių, galime atskleisti jūsų asmens duomenis savo darbuotojams, kitų bendrovių, susijusių su mūsų Grupe, darbuotojams ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurie naudoja jūsų asmens duomenis teikdami paslaugas mums todėl, kad esate mūsų Paslaugos naudotojas.
 1. Sujungti asmens duomenys: jūsų asmens duomenis, surinktus jums naudojantis Paslauga pagal šias Privatumo taisykles, galime sujungti su kita informacija, surinkta jums naudojantis kitomis bet kurios mūsų korporacinės grupės kompanijos paslaugomis, (įskaitant "Sky Betting and Gaming", "BetStars" ir "Full Tilt" svetaines bei paslaugas), taip pat visais susijusias ar pagalbiniais produktais, įskaitant mobiliąsias bei socialinių tinklų paslaugas. Šią bendrą informaciją tvarkysime laikydamiesi šių Privatumo taisyklių ir tik jose apibrėžtiems tikslams.
 1. Kredito informacija: jei nepadengsite susigrąžintų, išsižadėtų arba atšauktų mokėjimų, galime perduoti jūsų sąskaitų duomenis ir jų valdymo istoriją kredito rizikos vertinimo agentūroms (Credit Reference Agencies – CRA). Kredito rizikos vertinimo agentūra užfiksuos likusią skolą. Ši informacija gali būti teikiama kitoms organizacijoms, o įrašai išliks agentūros byloje 6 metus nuo mokėjimo susigrąžinimo, išsižadėjimo arba atšaukimo datos. Kredito rizikos vertinimo agentūra šią informaciją naudos nusikaltimų, sukčiavimo, pinigų plovimo prevencijos tikslais, taip pat norėdama nustatyti jūsų tapatybę, jei jūs, jūsų partneris, kiti kartu gyvenantys nariai, jūsų verslo ar finansiniai partneriai kreipsis dėl kitų kredito paslaugų, norėdama stebėti jūsų turimose sąskaitose vykdomas operacijas, priimti sprendimus dėl kreditų, susijusių su kitomis veiklomis, nustatyti jūsų buvimo vietą, atgauti iš jūsų skolas, atlikti statistinę analizę bei sistemos testavimą.

Lėšų įmokėjimo bei išėmimo procesas

 1. Pervesdami įmoką, turėsite pateikti su įmokėjimo būdu susijusią informaciją (pvz.: kredito kortelės numerį). Ši informacija ir kiti jūsų asmens duomenys gali būti naudojami atsiskaitant arba vykdant finansinius sandorius, kuriuos sudarote mūsų Svetainėse. Privalote mums nedelsdami pranešti apie bet kokius jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

^ Atgal į viršų

Konfidencialumas

 1. Ką mes darome? Dedame dideles pastangas, kad apsaugotume žaidėjų tapatybę, pageidavimus ir kitą apie kiekvieną Vartotoją surinktą informaciją. Niekada sąmoningai nesuteiksime prieigos prie šios informacijos jokiems mūsų Grupei nepriklausantiems asmenims, išskyrus patį Vartotoją arba atvejus, aprašytus šiose Privatumo taisyklėse. Daug investavome į serverius, duomenų bazę, atsarginių kopijų kūrimą, ugniasienę ir šifravimo technologijas, kad apsaugotume informaciją, kurią surenkame ir tvarkome. Šios technologijos yra įdiegtos kaip moderniausios saugumo architektūros dalis. Daugiau informacijos rasite čia.

Ką galite padaryti jūs? Jūs taip pat turite prisidėti prie savo asmens duomenų saugojimo. Jūsų prisijungimo duomenys yra konfidencialūs, ir jūs esate įpareigoti visą laiką laikyti savo Prisijungimo duomenis slaptai bei konfidencialiai ir dėti visas pastangas, kad išsaugotumėte jų slaptumą bei konfidencialumą.

Atgal į viršų

Konfidencialumo ribos

 1. Teisiškai reikalaujami atskleidimai. Atsižvelgiant į teisinę, reguliavimo ir saugumą užtikrinančią aplinką, kurioje veikiame, tam tikromis aplinkybėmis mūsų gali būti reikalaujama atskleisti Vartotojus identifikuojančią asmeninę informaciją. Be to, mums gali būti neleidžiama pranešti jums, kad tai padarėme. Stengsimės apsiriboti tokios informacijos atskleidimu šiais atvejais: (a) kai turėsime pagrindo manyti, kad turime tai padaryti atsakydami į teismo šaukimą, rašytinį nurodymą ar kitus procesinius veiksmus arba prievoles; arba (b) kai pagrįstai bus būtina nustatyti tapatybę, susisiekti arba pareikšti ieškinį prieš fizinius ar juridinius asmenis, kad išsaugotume ir (arba) įgyvendintume savo teises. Be to, mes galime, ir jūs suteikiate mums teisę Vartotojo tapatybę, vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, miestą, valstybę, pašto kodą, telefono numerį, el. pašto adresą, informaciją apie veiklą paskyroje, sandorius, pavedimus ir bendravimą su kitais Vartotojais, duomenis apie finansines priemones, kuriomis naudojantis buvo pervedamos arba išimamos lėšos, atskleisti mūsų trečiųjų šalių atstovams arba oficialiems valstybės organams, kai manome, kad to reikia arba tai yra tinkama tiriant pinigų plovimo, sukčiavimo, intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo, piratavimo atvejus ar kitą neteisėtą veiklą arba veiklą, už kurią galime būti patraukti teisinėn atsakomybėn.
 2. Grupės rinkodara. Galime panaudoti jūsų vardą, pavardę, el. paštą ir telefono numerį norėdami pranešti jums naujienas, informuoti apie akcijas bei pateikti kitus Grupės kompanijų rinkodaros pasiūlymus. Jei nebenorite gauti pranešimų apie akcijas, naujienlaiškių bei rinkodaros pasiūlymų, galite atsisakyti jų prenumeratos, kai pirmą kartą registruojatės pas mus arba bet kuriuo kitu metu pasinaudodami "išsiregistravimo" instrukcijomis, kurios pateikiamos kiekviename pranešime. Taip pat bet kada galite informuoti mus, kad nebenorite gauti jokių pranešimų apie akcijas, parašydami el. laišką palaikymo komandai.
 3. Trečiųjų šalių prekių ir paslaugų pasiūlymai. Jei būsite pateikę mums savo sutikimą tai daryti, galime pasidalyti jūsų el. pašto adresu ir telefono numeriu su trečiosiomis šalimis, kad jos galėtų siųsti jums savo prekių ir paslaugų pasiūlymus. Galite bet kada atsisakyti gauti tokius pasiūlymus nusiųsdami palaikymo komandai tuščią žinutę, jos temos eilutėje įrašę žodį "Remove". Jei paprašysite nebegauti šių pasiūlymų, išbrauksime jūsų duomenis iš esamų rinkodaros medžiagos platinimo sąrašų ir visų ateityje sudarytų sąrašų, kuriais dalysimės su rinkodaros partneriais. Nepaisant to, turėsite atskirai atsisakyti rinkodaros pranešimų, siunčiamų mūsų partnerių, kurie gavo jūsų duomenis prieš jums paprašant jus išbraukti iš tų sąrašų.
 4. Viešinimas. Jūsų vardą ir pavardę viešai skelbiamoje medžiagoje naudosime tik gavę jūsų raštišką sutikimą.

Atgal į viršų

Jūsų teisės informacijos apie jus atžvilgiu

 1. Teisė reikalauti informacijos apie jus. Siekiame, kad mūsų turima informacija apie jus būtų kuo tikslesnė. Vadovaudamiesi Taikytinos teisės aktų jums suteiktomis teisėmis, galite bet kada kreiptis į mus ir paprašyti peržiūrėti, pakeisti ar gauti mūsų turimos informacijos apie jus kopiją bei pakeisti arba pataisyti savo asmens duomenis. Tokiu atveju, prieš imdamiesi jūsų prašomų veiksmų, galime pareikalauti jūsų tapatybę įrodančių dokumentų ir juos patikrinti. Jei norite susisiekti su mumis dėl bet kurios iš savo teisių, aprašytų 14 punkte, įgyvendinimo, parašykite palaikymo komandai. Tam tikromis aplinkybėmis galime imti nedidelį mokestį, kad padengtumėte administracines išlaidas, susijusias su jūsų pateiktu prašymu arba jo nagrinėjimu pagal Taikytiną teisę.
 2. Papildomos teisės. Turite šias su savo asmens duomenimis susijusias teises, tačiau atminkite, kad kai kurios iš šių teisių nėra absoliučios ir gali būti toliau kvalifikuojamos pagal Taikytiną teisę:
  1. teisę sužinoti, kokią informaciją apie jus turime, duomenų subjektui pateikus prašymą;
  2. teisę prašyti pakeisti jūsų paskyros duomenis, įskaitant klaidų ištaisymą ir neišsamios informacijos atnaujinimą;
  3. teisę ištrinti duomenis, leidžiančią jums prašyti mūsų nustoti tvarkyti jūsų duomenis ir ištrinti duomenis, susijusius su jūsų Stars paskyra;
  4. teisė prieštarauti, kai jūsų prašymas nutraukti tvarkymą bus atmestas;
  5. teisę prieštarauti dėl automatizuoto sprendimų priėmimo; ir
  6. teisę į duomenų perkeliamumą, leidžiančią jūsų prašymu jūsų asmens duomenis elektroniniu būdu išsiųsti trečiajai šaliai.

Jei nesate tikri dėl savo teisių arba esate susirūpinę dėl to, kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys, turėtumėte kreiptis į Informacijos ir duomenų apsaugos komisaro biurą (žr. 17 punktą). Jei dėl savo teisių kreipsitės į mus, padarysime viską, kad patenkintume jūsų prašymą ar prieštaravimą. Visgi atminkite, kad ne visos teisės yra absoliučios.

^ Atgal į viršų

Slapukai

 1. Slapukai yra tik tekstinės informacijos eilutės, atsiunčiamos į jūsų asmeninį stacionarų kompiuterį, nešiojamą kompiuterį arba mobilųjį įrenginį (kiekvienas iš jų toliau – "Įrenginys"), kai apsilankote interneto svetainėje. Jie yra siunčiami atgal į pradinę svetainę kiekvieno apsilankymo metu arba į kitą svetainę, atpažįstančią tuos slapukus. Apsilankykite adresu www.allaboutcookies.org, kur rasite informacijos apie tai, kas yra slapukai ir ką jie daro.

  Slapukai yra labai naudingi ir naudojami įvairiais tikslais. Jie leidžia jums efektyviai naršyti puslapius, nes atsimena jūsų pasirinkimus ir apskritai pagerina vartotojo patirtį. Kartais slapukai naudojami siekiant užtikrinti, kad internete jūsų matoma reklama būtų jums aktuali ir atitiktų jūsų interesus. Mes slapukus naudojame, kad galėtume stebėti nukreipimus į mūsų svetaines, prisiminti jūsų pageidavimus ir kurti anoniminius statistinius duomenis, kuriuos naudojame, kad pagerintume vartotojų patirtį mūsų Svetainėse. Slapukus taip pat naudojame norėdami įvertinti reklaminių kampanijų efektyvumą, apriboti savo reklamos parodymų skaičių ir atsiminti, jog jau apsilankėte svetainėje bei pateikti reklamą, labiau atitinkančią jūsų interesus.

  Išsamią informaciją apie slapukus bei jų panaudojimą galima rasti mūsų Slapukų politikos puslapyje, kuriame dar aprašoma, kaip išjungti slapukus arba kontroliuoti jūsų Įrenginyje nustatomus slapukus (žr. skyriuje "Kaip valdyti slapukų nustatymus").

^ Atgal į viršų

Papildoma informacija

 1. Mielai suteiksime jums daugiau informacijos apie tai, kaip saugome ir naudojame jūsų asmens duomenis. Parašykite palaikymo komandai. Beje, daug naudingos informacijos apie duomenų apsaugą bei privatumą galite gauti Informacijos ir duomenų apsaugos komisaro biure (Malta).

^ Atgal į viršų

Privatumo taisyklės paskutinį kartą peržiūrėtos: 2019 m. birželio 3 d.

Atsakingas lošimas

Responsible Gaming

Mes siekiame užtikrinti atsakingą lošimą ir esame įsipareigoję žaidėjams suteikti pozityvią ir malonią žaidimo patirtį.

Specialūs pasiūlymai

Special Offers

PokerStars teikia specialius siūlymus ištisus metus su piniginiais prizais, vietomis į geriausias gyvas varžybas ir daug daugiau.

Tikrų pinigų žaidimai

Chip Stack

Perveskite savo pirmąją tikrų pinigų įmoką ir pradėkite žaisti per PokerStars. Įmokos pervedamos greitai ir saugiai.