„PokerStars“ el. laiškų informacija

Ar kyla problemų gaunant „PokerStars“ el. laiškus?

Siekdami užkirsti kelią augančiam el. pašto šiukšlių kiekiui, paslaugų ir programinės įrangos gamintojai kuria naujus filtrus. Tačiau pasitaiko, kad netyčia klaidingai identifikuoti laiškai nepristatomi į gautų laiškų aplanką. Šie laiškai yra užblokuojami, ištrinami arba patenka į šiukšlių ar į masiškai siunčiamų el. laiškų aplankus, todėl jūs galite negauti svarbios informacijos iš „PokerStars“ ir praleisti įdomias naujienas, turnyrus ar akcijas.

Žemiau rasite instrukcijas kaip pridėti „Pokerstars“ prie saugių siuntėjų sąrašo.

ELEKTRONINIO PAŠTO TIEKEJAI / ISP:

EL. PAŠTO IR KOVOS SU EL. ŠIUKŠLĖMIS PROGRAMINĖ ĮRANGA:

ELEKTRONINIO PAŠTO TIEKEJAI / ISP:

„AOL 7, 8“

Įrašykite el. laiško ID į AOL „Address Book“ (adresų knygutė) skiltį. Štai kaip:

 1. Eikite į „Keyword Mail Controls“ (raktažodžių pašto valdikliai).
 2. Pasirinkite el. laiško pavadinimą (pvz.: „HomeBiz Tip E-Mag“).
 3. Dabar pasirinkite „Customize Mail Controls“ (pritaikyti pašto valdiklius) šiam siuntėjui.
 4. AOL 7.0 versijoje pridėkite: „exclusion and inclusion parameters“ (išimčių ir įtraukimų parametrai). Domenas iš kurio „PokerStars“ siunčia el. laiškus: pokerstars.eu
 5. AOL 8.0 versijoje pasirinkite: „Allow mail from AOL Members and addresses listed“ (priimti laiškus iš AOL narių ir nurodytų adresų).
 6. Įrašykite: pokerstars.eu.
 7. Spauskite ant „Add“ (pridėti).
 8. Pasirinkite „Ok“ apačioje.

„AOL 9.0“

Pridėkite „PokerStars“ el. laiškų adresus į „buddy list“ (adresų knygą).

Kaip naudotis el. paštu:

 1. Atidarykite el. laišką gautą iš „PokerStars“.
 2. Spauskite ant „PokerStars“ adreso. Atsidarys naujas langas.
 3. Spauskite ant „Add to address book“ (pridėti į adresų knygutę). Atsidarys dar vienas naujas langas.
 4. Spauskite ant „Save“ (išsaugoti).

Rankiniu būdu:

 1. Viršutinėje naršymo juostoje pasirinkite „Settings“ (parametrai). Atsidarys naujas langas, pavadinimu „AOL Settings: Customize your AOL experience“ ((AOL parametrai. Pritaikyti AOL patirtį).
 2. Spauskite ant „Spam Controls“ (pašto šiukšlių valdikliai). Atsidarys naujas langas pavadinimu „Mail and Spam Controls“ (pašto ir pašto šiukšlių valdikliai).
 3. Spauskite ant „Customer Sender List“ (vartotojo siuntėjų sąrašas).
 4. Pažymėkite „Allow only the senders and domains listed below“ (leisti tik žemiau sąraše esančius siuntėjus ir domenus).
 5. Įrašykite pokerstars.eu ir spauskite „Add“ (pridėti).
 6. Spauskite „Save“ (išsaugoti).
 7. Spauskite „Save“ (išsaugoti).

„EARTHLINK“:

Kaip naudotis „TotalAccess Mailbox (Windows)“:

 1. Pirmiausiai Jūs turite eiti į „TotalAccess“ pašto dėžutę. Atidarykite „TotalAccess“ ir pasirinkite „Mailbox“ (pašto dėžutė).
 2. Spauskite ant „Address“ (adresas) mygtuko.
 3. Iš failo meniu (TotalAccess Menu spauskite ant File) ir pasirinkite „New Company (Domain)“ (nauja įmonė(domenas)).
 4. Įrašykite pokerstars.eu ir spauskite „Add“ (pridėti).
 5. Spauskite „Ok“ ir pridėite domeną.

Kaip naudotis „Web Mail“ (Macintosh, ar Windows Online):

 1. Spauskite ant „Address Book“ (adresų knygutė) nuorodos, kairiame meniu langelyje, po gaunamų laiškų dėžute ir el. pašto aplankais.
 2. Spauskite ant „All Categories“ (visos kategorijos) ir pasirinkite „Companies (Domains)“ (imonės (domenai)).
 3. Spauskite ant „Add“ (pridėti) mygtuko (šalia "Companies (Domains)" kategorijų meniu).
 4. Įrašykite: pokerstars.eu.
 5. Spauskite ant „Allow This Company (Domain)“ (leisti šią įmonę (domeną)) mygtuko.
 6. Spauskite ant „Save“ (išsaugoti) (viršutinėje, dešinėje lango dalyje).

„EXCITE/iWon/MyWay“

Iš „Preference“ (nustatymai) puslapio

 1. Spauskite ant „Mail Preferences“ (pašto nustatymai) nuorodos, kai esate prisijungę prie „Excite Email“. Rezultatų puslapyje ties „Spam Prevention Tools“ (pašto šiukšlių prevencijos įrankiai) antrašte ir „Block List“ (užblokuotų sąrašas) paantrašte rasite „Safe List“ (saugus sąrašas) nuorodą.
 2. Spauskite ant „Safe List“
 3. Įrašykite @pokerstarscasino.eu į „Type a single email address (or domain):“ (įrašyti vieną el. pašto adresą (arba domeną)) antraštę. Spauskite ant „Add“ (pridėti).
 4. Pabaigę spauskite ant „Save“ (išsaugoti).

Dėmesio: jeigu nustatėte vieną ar daugiau el. pašto filtrų jie nepaisys „Safe List“ (saugus sąrašas) užklausų. Taigi jeigu el. laiškas ar domenas, kuriuos įtraukėte į saugių siuntėjų sąrašą, atitiks nustatytų filtrų reikalavimus, Jūsų laiškas bus įdėtas į konkretų aplanką, o ne į Jūsų gautų laiškų dėžutę.

Jūsų masinio pašto aplankas

Jeigu el. laiškas iš „PokerStars“ buvo pristatytas į masinio pašto aplanką, o ne į gautų laiškų aplanką, Jūs galite pridėti „PokerStars“ į saugių siuntėjų sąrašą. Kaip tai padaryti parodyta žemiau:

 1. Masinio pašto aplanke pažymėkite laišką ties siuntėjo vardu. Spauskite ant „Not Bulk“ (nemasinis) mygtuko. Tada pasirinkite „PokerStars“ ir spauskite ant „Save“ (išsaugoti).
 2. Žinutės turinyje paspauskite ant „This is not Bulk Mail“ (nemasinis el. laiškas) nuorodos, kurįą rasite žinutės viršutinėje dalyje. (Žemiau „From“ (iš) laukelio.) Tada pasirinkite „PokerStars“ ir spauskite ant „Save“.

„Hotmail“ ir „MSN“:

 1. Atidarykite „Hotmail“ pašto dėžutę.
 2. Pagrindiniame meniu spauskite ant „Options link“ (parinkčių nuoroda).
 3. Spauskite ant „Junk E-Mail Protection“ (apsauga nuo nepageidaujamo el. pašto) nuorodos.
 4. Spauskite ant „Safe List“ (saugus sąrašas).
 5. Įrašykite pokerstars.eu laukelyje pavadinimu: „Type an address or domain“ (įrašyti adresą arba domeną).
 6. Spauskite ant „Add“ (pridėti).
 7. Jeigu radote „PokerStars“ el. laišką šiukšlių aplanke - paspauskite ant „This is not Junk Mail“ (tai nėra nepageidaujamas el. laiškas). Tokiu būdu ateityje laiškai iš to paties siuntėjo nepateks į šiukšlių aplanką.

„JUNO“:

Konfigūruoti saugių siuntėjų sąrašą:

 1. Spauskite ant „Options“ (parinktys) mygtuko laiške arba žiniatinklyje.
 2. „Mail Options“ (el. pašto parinktys) lange spauskite ant „Safe Lists“ (saugūs sąrašai) nuorodos.
 3. „Options: Safe List“ (parinktys: saugus sąrašas) langelyje bus parodytas Jūsų dabartinis saugių siuntėjų sąrašas.
 4. „Add Address to Safe List“ (pridėti adresus į saugų sąrašą) langelyje įrašykite:
  events@pokerstarscasino.eu
  support@pokerstarscasino.eu
  cashier1@pokerstarscasino.eu
 5. Norėdami pridėti adresą, spauskite „Add“ (pridėti) mygtuką.
 6. Kai baigsite, spauskite „Save“ (išsaugoti) mygtuką.

„NetZero“:

 1. Spauskite ant „Options“ (pasirinkimai) (antra eilė prie „Address Book“).
 2. Spauskite ant „Safe List“ (saugus sąrašas) (dešinė skiltis, trečias pasirinkimas, žemiau „Filtering“).
 3. Langelyje „Add Address to Safe List“ (pridėti adresą į saugų sąrašą) įrašykite:
  events@pokerstarscasino.eu
  support@pokerstarscasino.eu
  cashier1@pokerstarscasino.eu
 4. Spauskite ant „Save“ mygtuko (dešinys apatinis lango kampas).

„Yahoo“:

 1. Atidarykite savo „Yahoo“ pašto dėžutę.
 2. Spauskite ant „Mail Options“ (el. pašto parinktys).
 3. Spauskite ant „Filters“ (filtrai).
 4. Spauskite ant „Add“ (pridėti).
 5. Viršutinėje eilėje rasite: „From header“ (iš antraštės). Nuleidžiamame meniu pasirinkite „Contains (apima).
 6. Spauskite ant teksto laukelio šalia meniu ir įrašykite@pokerstarscasino.eu. Apačioje rasite laukelį: „Move the Message To:“ (perkelti žinutę į:). Nuleidžiamame meniu „Inbox“ (gauti laiškai).
 7. Vėl spauskite ant „Add Filter“ (pridėti filtrą) mygtuko.
 8. Jeigu „PokerStars“ el. laiškas pateko į masinių laiškų aplanką, paprasčiausiai atidarykite laišką ir spauskite ant „This is not Spam“ (ne pašto šiukšlė) nuorodos, kurią rasite šalia „From“ (iš) laukelio.

 

„SBCGlobal“:

 1. Atidarykite „SBCGlobal“ pašto dėžutę.
 2. Spauskite ant „Mail Options“ (pašto parinktys).
 3. Spauskite ant „Filters“ (filtrai).
 4. Spauskite ant „Add Filter“ (pridėti filtrą).
 5. Viršutinėje eilėje rasite: „From header:“ (iš antraštės). Nuleidžiamame meniu pasirinkite „Contains“ (apima).
 6. Spauskite ant teksto laukelio šalia meniu ir įrašykite: pokerstars.eu. Apačioje rasite laukelį: .„Move the Message To:“ perkelti žinutę į:). Nuleidžiamame meniu pasirinkite „Inbox“ (gauti).
 7. Vėl spauskite ant „Add Filter“ (pridėti filtrą) mygtuko.
 8. Jeigu „PokerStars“ el. laiškas pateko į masinių laiškų aplanką, atidarykite laišką ir spauskite ant „This is not Spam“ (ne pašto šiukšlė) nuorodos, kurią rasite šalia „From“ (iš) laukelio.

„Google Mail“ (GMail)

 1. Spauskite ant „Contacts“ (kontaktai) kairėje ekrano pusėje.
 2. Atsidarius naujam langui, spauskite ant „Create Contact“ (sukurti kontaktą).
 3. Naują kontaktą pavadinkite PokerStars (ar panašiai).
 4. „Primary Email“ (pirminis el. paštas) laukelyje įrašykite @pokerstarscasino.eu.
 5. Spauskite ant „Save“ (išsaugoti).

EL. PAŠTO IR KOVOS SU EL. ŠIUKŠLĖMIS PROGRAMINĖ ĮRANGA:

„Cloudmark SpamNet“

 1. Pasirinkite „Cloudmark | Options...“ iš „Cloudmark SpamNet“ įrankių juostos „Outlook“ programoje.
 2. Spaukite ant „Advanced“ (išplėstas).
 3. Eikite į „Whitelist“ skirtuką.
 4. Spauskite ant „Add“ (pridėti) mygtuko.
 5. Įrašykite: pokerstars.eu
 6. Spauskite ant „OK“.

„Mailblocks“

 1. Spauskite ant „Addresses“ (adresai) skirtuko.
 2. Spauskite ant „New“ (naujas).
 3. Įrašykite: pokerstars.eu
 4. Iš „Receiving Options“ (gavimo parinktys) pasirinkite „Accept Mail From This Address“ (priimti laiškus iš šio adreso).
 5. Langelyje „Other options“ (kitos parinktys) panaikinkite žymėjimą „Display in People Picker“ (pateikti žmonių pasirinkime).
 6. Spauskite „Submit“ (pateikti).
 7. Spauskite ant „OK“.

„MailShield“

 1. Įrankių juostoje spauskite ant „Friends“ (draugai).
 2. Spauskite ant „Add“ (pridėti).
 3. Įrašykite: pokerstars.eu
 4. Spauskite ant „OK“.

„MailWasher“

 1. Spauskite ant „Tools“ (įrankiai) ir „Blacklist & Friends“ (juodasis sąrašas ir draugai).
 2. Spauskite ant „Add“ dešinėje „Friends“ sąrašo pusėje.
 3. Įsitikinkite, kad pažymėjote  „Wildcard expression“.
 4. Įrašykite: pokerstars.eu
 5. Spauskite ant „OK“.
 6. Spauskite ant „OK“.

„McAfee Spamkiller“

 1. Šoninėje juostoje spauskite ant „Friends“ (draugai).
 2. Spauskite ant „Add“ (pridėti).
 3. Įsitikinkite, kad  „Friend type“ parinktyje pažymėjote „All users at a domain“ (visi domeno vartotojai).
 4. Adreso laukelyje įrašykite: pokerstars.eu.
 5. Spauskite ant „OK“.

„Norton AntiSpam“

 1. Paleiskite „Norton AntiSpam“ programą ir spauskite ant „Status & Settings“ (būsena ir nustatymai) skirtuko.
 2. Spauskite ant „AntiSpam“ (ekrano vidurinėje dalyje).
 3. Spauskite ant geltono „Configure“ (konfigūruoti) mygtuko (ekrano apačioje).
 4. Spauskite ant „Allowed List tab“ (2-as skirtukas).
 5. Spauskite ant „Add“ (pridėti) mygtuko.
 6. Adresų langelyje įrašykite:
  events@pokerstarscasino.eu
  support@pokerstarscasino.eu
  cashier1@pokerstarscasino.eu
 7. Spauskite ant „OK“.

„Outlook 2003“

 1. Paleiskite „Outlook“ programą.
 2. „Tools“ (įrankių) meniu spauskite ant „Options“ (parinktys).
 3. „Preferences“ (nustatymai) skirtuke pasirinkite „Junk E-mail“ (el. pašto šiukšlės).
 4. „Safe Senders“ (saugūs siuntėjai) skirtuke spauskite ant „Add“ (pridėti).
 5. „Add address or domain“ (pridėti adresą arba domeną) dialogo langelyje įrašykite pokerstars.eu ir spauskite „OK“.
 6. Spauskite „OK“ ir uždarykite „Junk E-mail“ dialogo langelį.
 7. Spauskite „OK“ ir uždarykite „Options“ dialogo langelį.

„Oddpost“

 1. Patikrinkite „Probably Spam“ (tikriausiai šiukšlė) aplanką.
 2. Jeigu aplanke rasite „PokerStars“ el. laišką: jį pasirinkite ir spauskite ant „Move to Inbox and Mark as Not Spam“ (perkelti š gautų aplanką ir pažymėti ne šiukšle) mygtuko.

„SpamButcher“

 1. Spauskite ant „Configure“ (konfigūruoi) mygtuko.
 2. Eikite į „Known Senders“ (žinomi siuntėjai) skirtuką.
 3. „Known Good Senders and Recipients“ (patikimi siuntėjai ir gavėjai) pasirinkime spauskite ant „Add“ (pridėti)
 4. Įrašykite: pokerstars.eu
 5. Spauskite ant „OK“.
 6. Spauskite ant „OK“.

„Spam Inspector“

 1. „Outlook“ meniu arba „Spam Inspector“ įrankių juostoje pasirinkite „Manage Friends List“ (valdyti draugų sąrašą).
 2. Pažymėkite el. laišką ties „Add a New Friend“ (pridėti naują draugą).
 3. Pasirinkite domeną.
 4. Įrašykite pokerstars.eu
 5. Spauskite ant „>>“ mygtuko.
 6. Spauskite ant „Close“ (uždaryti).

„Spam Interceptor“

 1. Iš „Authentication Lists“ (autentifikavimo sąrašai) pasirinkite „Trusted“ (patikimas) nuorodą.
 2. Įrašykite: *@pokerstarscasino.eu.
 3. Spauskite ant „Add“ (pridėti).

„Spameater Pro“

 1. Šoninėje juostoje spauskite ant „Filters“ (filtrai).
 2. Spauskite ant „Aproved Senders“ (parvirtinti siuntėjai) skirtuko.
 3. Spauskite ant „Add Filter“ (pridėti filtrą).
 4. Adreso laukelyje įrašykite pokerstars.eu.
 5. Iš „Address Type“ (adreso rūšis) pasirinkite „Email Domain“ (el. pašto domenas).
 6. Spauskite ant „OK“.

„SpamPal“

 1. Dešiniuoju pelės klavišu spauskite ant „SpamPal“ sistemos dėklo.
 2. Meniu juostoje spauskite ant „Add to Whitelist“ (pridėti į baltą sąrašą).
 3. Įrašykite: *@pokerstarscasino.eu
 4. Spauskite ant „Add“ (pridėti).

„Spam Sleuth“

 1. Pasirinkite „File“ (failas) ir tada „Configure“ (konfiguruoti).
 2. Eikite į „Friends“ 9draugai) kategoriją.
 3. Įsitikinkite, kad pažymėjote „Active“ (aktyvus).
 4. Laukelyje įrašykite: *@pokerstarscasino.eu.
 5. Spauskite ant „OK“.

Kiti el. laiškų tiekėjai ir „AntiSpam“ programinės įrangos:

Jeigu „PokerStars“ el. laiškai patenka į „Bulk“ ar „Junk“ (masinį ar šiukšlių) aplankus - „PokerStars“ pridėkite  į „Address Book“ (adresų knygutė) arba „Contact list“ (kontaktų sąrašas).

Jeigu tai nepadeda, pabandykite perkelti laišką į „Inbox“ arba persiųskite žinutę sau.

Jeigu žinutės ir toliau filtruojamos, susisiekite su „ISP“ ar „SPAM“ filtro technine pagalba ir paklauskite ką  daryti, kad gautumėte visus laiškus iš „PokerStars“,

„PokerStars“ el. laiškų sertifikavimas

Return Path SafeListed Sender Seal

PokerStars yra gavusi „Return Path Web Seal“ tinklalapio patvirtinimą. „Return Path“ - tai paslaugų tiekėjas, kuris atlieka geriausios verslo praktikos įvertinimą, kuria „baltąjį sąrašą“ ir stebi legalių el. laiškų siuntimo programas. „PokerStars“ atitinka taikomus reikalavimus, kadangi demonstruoja patikimą el. laiškų siuntimą.

Grįžti į viršų

Atsakingas lošimas

Responsible Gaming

Mes siekiame užtikrinti atsakingą lošimą ir esame įsipareigoję žaidėjams suteikti pozityvią ir malonią žaidimo patirtį.

Specialūs pasiūlymai

Special Offers

PokerStars teikia specialius siūlymus ištisus metus su piniginiais prizais, vietomis į geriausias gyvas varžybas ir daug daugiau.

Tikrų pinigų žaidimai

Chip Stack

Perveskite savo pirmąją tikrų pinigų įmoką ir pradėkite žaisti per PokerStars. Įmokos pervedamos greitai ir saugiai.